İstanbul Tıp Fakültesi / Çapa
iletisim@itfsinirbilim.com

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri Gönderim Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

  • Kongrenin resmi dili Türkçedir. Bildiriler, Türkçe sözel ve/veya poster bildiri özeti olarak gönderilmelidir.
  • Bildiri özetlerinin “Amaç”, ” Gereç-Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” bölümlerini içermesi zorunludur. Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır. Bildiri özet metni (başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler hariç) 250 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Katılımcılar “Sunucu Yazar” olarak en fazla 1 sözel ve 2 poster bildiri gönderebilirler.
  • Gönderilecek özetlerde sözel ya da poster bildiri olarak sunum şekli belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Değerlendirme Kurul bildirinin sunum şeklini ve programdaki yerini değiştirebilir.
  • Kabul edilen sözel ve poster bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.
  • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Değerlendirme Kurulu sorumlu değildir. Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
  • Bildiriler konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacaktır.
  • Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sistemde sorumlu yazarın “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • Sözel ve poster bildiri sunucu yazarları en geç 10 Nisan 2019 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan sunucu yazarların bildirileri hakem değerlendirilmesine alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir