İstanbul Tıp Fakültesi / Çapa
iletisim@itfsinirbilim.com

Kategori: Öğrenci Sunumları

Bildiri Gönderim Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI Kongrenin resmi dili Türkçedir. Bildiriler, Türkçe sözel ve/veya poster bildiri özeti olarak gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin “Amaç”, ” Gereç-Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” bölümlerini içermesi zorunludur. Anahtar Kelimeler en az 3 adet olmalıdır. Bildiri özet metni (başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler hariç) 250 kelimeyi aşmamalıdır. Katılımcılar “Sunucu Yazar” olarak en fazla 1 sözel ve 2 poster bildiri gönderebilirler.…
Devamı